Arveafkald

Et arveafkald kan du give både før og efter, at du skal arve. Et arveafkald betyder, at du giver afkald på din arv. Arveafkaldet kan både være mod eller uden vederlag. Man giver typisk arveafkaldet til fordel for sine børn eller søskende. Du kan læse meget mere om arveafkald nedenfor.

Kontakt os i dag og få hjælp til dit arveafkald

Har du brug for at give afkald på din arv, så tøv ikke med at kontakte vores specialiserede team af advokater. Udfyld kontaktformularen her på siden med dine oplysninger – så vil vi ringe dig op. Du har også mulighed for at ringe til vores hovedkontor i Horsens alle ugens hverdage på 70 10 13 30. Den første, indledende samtale med vores specialiserede advokater er altid gratis.
Vi har kontorer i Aarhus, Horsens og Fredericia, men hjælper dig gerne uanset hvor i Danmark, du befinder dig.

Hvorfor give et arveafkald?

Du kan have mange grunde til at ville give et arveafkald, både økonomiske grunde, men også andre personlige årsager.

Af personlige grunde kan eksempelvis nævnes, at du ikke ønsker at være en del af dødsboskiftet, da du måske ikke længere har en tæt relation til den afdøde og derfor gerne vil undgå at skulle arve fra vedkommende.

Af økonomiske grunde kan være, at du gerne vil ”spare” en omgang boafgift. Det er der mulighed for ved at give et arveafkald til fordel for dine børn. Derved springer du den boafgift, du skulle have betalt, over og lader arven gå direkte videre til dine børn, eksempelvis fordi du ikke har brug for pengene. I denne situation vil det alene være dine børn, som skal betale en boafgift af det, som de arver.
Hvis du har meget gæld, kan du give et arveafkald, fordi du ikke ønsker, at dine kreditorer skal have del i arven, men at du i stedet vil have, at dine børn modtager arven. Du kan dog i nogle tilfælde risikere omstødelse af dit arveafkald, hvis du er insolvent. Derfor er det vigtigt, at arveafkaldet bliver givet rigtigt, ligesom det i nogle tilfælde er for sent at give afkald, hvis du er insolvent. Der er nogle specifikke regler i forhold til dig, der har meget gæld og ikke ønsker, at dine kreditorer skal få del i det, du vil/ville have arvet.

Hvornår og hvordan skal jeg give arveafkaldet?

Du kan både give arveafkald før og efter dødsfaldet, dog er der forskel på hvordan afkaldet skal gives.

Før dødsfaldet

Man kalder afkald før dødsfaldet for et afkald på forventet arv. Hvis du vil give afkald på din arv før dødsfaldet, skal det afgives over for arveladeren. Arveladeren skal dermed være bekendt med afkaldet.
Der er også en mulighed for at give et arveafkald over for ægtefællen, hvis ægtefællen sidder i uskiftet bo. Det skal forstås således, at hvis din mor eksempelvis er afgået ved døden, og din far sidder i uskiftet bo, kan du give afkald på arven fra din mor over for din far.

 Efter dødsfaldet


Hvis du giver et afkald på arv efter arveladerens død, kaldes det et afkald på falden arv. Arveafkald efter dødsfaldet skal gives til skifteretten, og afkaldet skal indgives inden den endelige boopgørelse er indleveret, og boet udloddes. Det er relevant for de afgiftsmæssige konsekvenser, at man indgiver afkaldet senest på dette tidspunkt. Det er derfor forholdsvis tidligt, at du skal tage stilling til, om du vil give arveafkald.

Hvad kan man give afkald på?

Et arveafkald behøver ikke at vedrøre hele arven, men kan også være begrænset til en brøkdel af arven, eller det kan omhandle et bestemt beløb.
Et arveafkald kan kun omhandle, at der gives et afkald på stillingen som tvangsarving.
Det er vigtigt, at man udover at tage stilling til afkaldets omfang, også tager stilling pensioner og forsikringer, som udbetales ved dødsfaldet.

Du kan også betinge dit arveafkald. Sådan et arveafkald skal gives, når arvelader lever. En betingelse kan f.eks. være, at arvelader samtidig med modtagelse af arveafkaldet opretter et testamente, som ikke kan ændres efterfølgende.

Hvem modtager min arv, hvis jeg giver arveafkald?

Som udgangspunkt har et arveafkald virkning for dig selv og dine livsarvinger (dine børn). Det betyder, at dit afkald ikke gives til fordel for dine børn. Dette kaldes et blankt arveafkald. Dermed vil den arv, som du har givet afkald på, tilfalde de øvrige arvinger i dødsboet.
Man kan dog også give arveafkald til fordel for sine børn. Dette kaldes et personligt arveafkald, hvor den arv, som du giver afkald på, i stedet skal tilfalde dine livsarvinger. Et personligt arveafkald betyder dermed, at dine børn indtræder i dit sted.

Hvordan afgiver man et arveafkald?

Formkrav og bevis på arveafkald

Der er ingen krav til, hvordan et arveafkald skal gives, men det er klart, at der kan opstå en tvivl, hvis det ikke er givet på skrift. Det er vigtigt, at du kan bevise, at du har afgivet arveafkald. Ved et skriftligt arveafkald kan du også præcisere, hvem der giver afkald, og hvem du ikke ønsker at arve efter. Tilsvarende er det relevant at komme ind på, om det er et blankt arveafkald eller et personligt arveafkald.

Registrering af arveafkald

Der er ingen krav om, at man skal registrere et arveafkald, der gives, når arvelader er i live, men hvis det er et arveafkald, der gives efter dødsfaldet, skal det registreres i skifteretten. Derudover skal man uanset, om det er et arveafkald før eller efter dødsfaldet, meddele skifteretten om arveafkaldet, inden boopgørelsen indleveres.

Krav til din habilitet

For at kunne give et arveafkald, er det et krav, at du er myndig, og du skal samtidig være i stand til at handle fornuftsmæssigt, således at du forstår konsekvenserne ved et arveafkald.

Har du brug for hjælp?

Som du kan læse dig til herover, er det ikke helt enkelt at give afkald på sin arv. Det er vigtigt, hvordan man giver afkaldet, så det er gyldigt, og så du opnår hensigten med afkaldet. Vi står hos testamente.dk altid klar til at hjælpe dig.
Du er velkommen til at kontakte os på telefon 70 10 13 30 for en uforpligtende indledende samtale om din situation. Du har også mulighed for at skrive direkte til os ved hjælp af kontaktformularen her.