Arvestrid og arvetvister

Flere oplever, at arven kan splitte familier ad. Det er ofte kombinationen af store følelser og penge, der kan skabe spild. Det er nemlig ikke kun ved større dødsboer, at familier har risiko for at blive splittet ad grundet arvestridigheder. Det kan nemlig også sagtens ske i forbindelse med fordelingen af genstande med affektionsværdi. Selv harmoniske familier kan komme i konflikter, når det handler om arv.

Svære spørgsmål kan opstå så som; “Hvem skal arve mors forlovelsesring?” og “Hvem skal arve maleriet, der altid har hængt i stuen?”. En situation fyldt med sorg, hvor der skal fordeles genstande med enten stor affektions- eller økonomisk værdi, kan være svært for mange.

Der er i dag kommet nye familiemønstre, som arveloven ikke har taget højde for. Derfor kan eksempelvis sammenbragte familier med stedmor/-far og stedbørn opleve, at fordelingen af arven giver problemer. Denne fordeling kan nemlig opleves vilkårlig og uheldig for sammensatte familier. Det kan i nogle tilfælde derfor skabe en følelse af uretfærdighed. I en meget følelsesladet situation øger det dermed automatisk risikoen for arvestridigheder.

Hvordan forbygger man arvestrid?

Der kan som nævnt komme arvestridigheder i alle typer af familier. Du kan forebygge en arvestrid ved at tale med dine arvinger om arven. Det er altid en god idé at få sat ord på dine ønsker om fordelingen af arven. Hvis du har valgt at lave et testamente, er det en god idé at dele overvejelserne bag testamentet med dine børn eller andre mulige arvinger. På den måde er fordelingen af arven noget alle er følelsesmæssigt forberedt på. Dette vil automatisk mindske risikoen for ubehagelige overraskelser samt risikoen for eventuelle skuffelser, misundelse og/eller misforståelser i familien.

For mange er det svært at tale om sin arv, og forholde sig til den tid, hvor man ikke længere er her. Af selv samme grund, får mange heller ikke taget stilling til de vigtige beslutninger, der naturligt hører med til arven. Det er derfor altid vores klare anbefaling, at du taler om det og tager stilling til din arv, så du på den måde kan være med til at mindske konflikterne hos dine pårørende, efter du er gået bort.

Forbyg arvestrid med testamentet

At få oprettet et testamente kan i sig selv være en løsning på de mulige, kommende konflikter omkring arven.

Et testamente kan ikke laves for tidligt. Ikke overraskende, ønsker de fleste, at deres testamente er på plads inden eksempelvis sygdom eller ulykker, så man ikke skal forholde sig til sin arv og testamente under eksempelvis et sygdomsforløb.

Når du opretter et testamente, er du med til at sikre, at både din formue og de genstande du ejer, går til dem, du ønsker. Det gælder både genstande af økonomisk- og affektionsværdi. Derudover sikrer du også, at der ikke opstår tvivl om fordelingen af arven.

Som tidligere nævnt, er det altid en god idé at tale om overvejelserne bag testamentets indhold. En samtale om arven vil kunne skabe en forståelse for fordelingen. Dine efterladte kan ikke nødvendigvis ud fra dit testamente tyde de tanker du har haft om fordelingen af arven. Derfor vil en samtale om fordelingen give svar på mange af de spørgsmål, som de efterladte står med efter et dødsfald. Dette mindsker også risikoen for misforståelser.

Mægling som gavnlig konfliktløsning

Skulle konflikterne opstå, er det muligt at søge professionel hjælp hos en konfliktmægler. Mægling er en effektiv og brugbar metode til at opretholde jeres relationer og samtidig få boet afsluttet på en ordentlig måde. Ved mægling undgår man derudover en eventuel lang og dyr retssag.

Mægling kan altså benyttes som forebyggelse mod en mulig arvestrid. Det vil sige, at du kan opsøge en konfliktmægler før fordelingen af boet, har skabt konflikt.

Mægling benyttes også som konfliktløsning, hvis du allerede står midt i en arvestrid. Mægling foregår ved, at en upartisk tredjemand er med til at hjælpe jer med at løse jeres konflikter gennem kommunikation og/eller forhandling. Den upartiske tredjemand kan eksempelvis være en advokat, der er certificeret mediator. Ved mægling indgår begge parter i en forhandling og får løst konflikten uden at indblande retten.

Hvornår ender arvekonflikter i retten?

Hvis der er opstået konflikter mellem dig og de andre arvinger, kan man i værste tilfælde risikere at konflikten ender i retten.

Hvis I ikke kan blive enige om at benytte jer af mægling som konfliktløsning, kan en retssag være en sidste udvej. Dog kan denne løsning blive dyr, mens det er en langsommelig proces, der kan tage flere år. Dette er derfor langt fra en optimal eller ønsket løsning for de fleste.

Har du brug for hjælp?

Vores specialiserede advokater indenfor familie- og arveret står klar til at hjælpe dig med at oprette testamente og til at løse din arvestrid. Vi kan hjælpe dig med at oprette netop det testamente, der passer bedst til dig og dine behov, så du på den måde kan være med til at forbygge arvestrid og tvister.

Hos testamente.dk har vi flere certificerede mediatorer, der står klar til at hjælpe, mægle og rådgive dig og din familie, hvis I står midt i en arvestrid.

Vi står altid til rådighed, så hold dig ikke tilbage med at kontakte os ved at udfylde kontaktformularen her eller ring til os på telefon 70 10 13 30. Den første, indledende samtale er altid gratis.

 

Ofte stillede spørgsmål

Den mest betydelige forskel på arvinger og legatarer er, at arvinger har indflydelse på bobehandlingen og kan udtage aktiver indenfor sit arvelod, mens legatarer udelukkende kan udtage, hvad der tilfalder dem i henhold til testamentet, ligesom de ikke har indflydelse på boets behandling.
Afdødes børn, børnebørn, oldebørn (osv. i nedadgående linje) er afdødes livsarvinger.
Har afdøde ikke skrevet testamente, og har vedkommende hverken ægtefælle eller børn, arver vedkommendes forældre. Lever forældrene ikke, arver deres børn, dvs. afdødes søskende.
Har du ikke skrevet testamente, bestemmes arvefølgen af arveloven alt afhængig af din situation.