Båndlæggelse af arv

Ved du, hvad det vil sige at båndlægge eller modtage båndlagt arv? Hvis ikke, så læs med nedenfor.

Hvad er båndlæggelse af arv?

Når arv båndlægges, betyder det, at man som arving ikke kan råde over de båndlagte midler indtil et på forhånd fastsat tidspunkt. Det kan både komme til udtryk ved, at arvingen ikke kan råde over arven i en periode efter arveladerens dødsfald, eller at arvingen kun kan råde over arven i et begrænset omfang.

I nogle situationer kan båndlæggelse synes overflødigt, men det kan i andre tilfælde være særligt relevant. Det gælder især i de situationer, hvor arvinger modtager store summer i arv i en særlig ung alder. For at sikre, at arven ikke bliver uforsvarligt brugt, kan arvelader bestemme, at arvingen ikke må råde over arven før han opnår en særlig alder. Det kan også være, at du ønsker arven efter dig skal bruges på erhvervelse af fast ejendom. Dette kan tillige bestemmes ved båndlæggelse af arven.

Hvordan båndlægges arv?

Hyppigst vil arvelader ved testamente bestemme, at den arv, som tilfalder en arving, helt eller delvist skal båndlægges, når arvelader finder, at dette er bedst for arvingen. Det er i denne forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at båndlæggelsen udtrykkeligt fremgår af testamentet. Det betyder også, at det klart skal fremgå, hvilke forhold båndlæggelsen knytter sig til. Som eksempler kan nævnes:

  1. Arvingens alder (25, 30 eller 40 år)
  2. Brug til et særligt formål (bolig eller studie)

Udover muligheden for at knytte båndlæggelsen til en af ovenstående situationer, kan du også træffe bestemmelse om udbetalingens form. Det vil sige, at det tillige kan bestemmes om arven skal udbetales som engangsbeløb eller om den skal udbetales månedligt, kvartalsmæssigt eller årligt.

Begrænsninger for båndlæggelse af arv

Når arv skal båndlægges, skal det som udgangspunkt tjene et anerkendelsesværdigt formål. Det betyder reelt, at båndlæggelsen skal være rimeligt begrundet. En båndlæggelse der knytter sig til en særlig alder, vil som udgangspunkt altid opfylde dette formål. Tilsvarende gælder for arv, der er båndlagt til brug for køb af bolig. Dog kan man ikke båndlægge en arv til en ny garderobe eller til at arvingen går bort.

Hvis du har tvangsarvinger, gælder der en yderligere begrænsning. For det første gælder, at du ikke kan båndlægge tvangsarv til din ægtefælle. For dine øvrige tvangsarvinger gælder, at deres tvangsarv kun kan båndlægges frem til, de fylder 25 år.

Er du i tvivl om du har tvangsarvinger? Læs nærmere om tvangsarvinger her.

Arvingernes mulighed for at få båndlagt arv frigivet

Det er muligt at få frigivet båndlagt arv helt eller delvist ved at indgive anmodning herom til Familieretshuset. En sådan anmodning imødekommes, hvis:

  • Det er en velfærdssag for arvingen.
  • Arven er af ringe værdi
  • Båndlæggelsen ikke længere tjener et rimeligt formål.

Er din arv båndlagt og er du i tvivl om den kan frigives? Se nærmere om vores kontaktoplysninger nedenfor.

Båndlagt arv ved skilsmisse og død

Båndlagt arv bliver automatisk skilsmissesæreje for arvingen. Men således at den båndlagte arv bliver fuldstændigt særeje ved arvingens ægtefælles død (ægtefællebegunstigende kombinationssæreje).

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til hvordan du båndlægger arv til en arving, eller hvis du har spørgsmål til hvordan du frigør båndlagt arv, så er du meget velkommen til at kontakte os. Vi er specialiserede advokater, og vi kan med garanti fortælle dig om dine muligheder både i forhold til båndlæggelse af arv og frigørelse af arv. Udfyld kontaktformularen her på siden, og vi ringer dig op.

Testamente.dk er en del af Advokatgruppen, der er et full-service advokatkontor. Det betyder, at vi har adskillige specialister inden for en lang række retsområder. Vi rådgiver derfor både om generel familie- og arveret, men også i kombination med selskabsret i forbindelse med generationsskifte. Du kan se vores specialhjemmeside om selskabsret lige her. Du er også velkommen til at ringe på vores telefonnummer 70 10 13 30. Første opkald er altid gratis.