Båndlæggelse af arv

Herunder kan du finde en oversigt over båndlæggelse af arv og de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad er båndlæggelse af arv?
  2. Fri båndlagt arv

 

Hvad er båndlæggelse af arv?

Det kan være relevant med båndlæggelse af arv. En arvelader kan ved testamente bestemme, at den arv, som tilfalder en arving efter pågældende, helt eller delvist skal båndlægges, når arvelader finder, at dette er bedst for arvingen.

Båndlæggelse af arv betyder helt konkret at arvingen ikke kan disponere over den båndlagte arv.

 

Fri båndlagt arv

Det er muligt at frigøre båndlagt arv. En båndlagt arv kan efter ansøgning frigives af Familieretshuset, hvis:

  • Det er en velfærdssag for arvingen.
  • Arven er af ringe værdi eller at båndlæggelsen ikke længere tjener et rimeligt formål.

Båndlagt arv bliver automatisk skilsmissesæreje for arvingen. Men således at den båndlagte arv bliver fuldstændigt særeje ved arvingens ægtefælles død (ægtefællebegunstigende kombinationssæreje).

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til hvordan du båndlægger arv til en arving, eller hvis du har spørgsmål til hvordan du frigør båndlagt arv, så er du meget velkommen til at kontakte os. Vi er specialiserede advokater, og vi kan med garanti fortælle dig om dine muligheder både i forhold til båndlæggelse af arv og frigørelse af arv.

Vi er en del af Advokatgruppen, hvor vi også er flere specialister inden for andre retsområder. Vi kan derfor også rådgive dig om, hvordan du båndlægger arv i forhold til en del af et selskab og alt der hører under selskabsret.