Sikr dit barn med et børnetestamente

Det hører med til forældreskabet at bekymre sig og tænke ængstelige tanker.
”Hvordan giver jeg mit barn en tryg opvækst, og hvad vil der ske, hvis jeg en dag ikke selv er der?”

Det sidste kan være så forfærdeligt at forestille sig, at maven knuger sig helt sammen bare ved tanken. Men vil du have medbestemmelse i, hvad der sker med dit barn, hvis du dør, er det nødvendigt at konfrontere tanken – og handle på det.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvem skal overtage forældremyndigheden?
  2. Et børnetestamente kan afvæbne familiefejde
  3. Sådan skriver du et børnetestamente 
  4. Hvad skal du tage højde for?
  5. Et gyldigt børnetestamente 
  6. Hvis du fortryder et børnetestamente? 

 

Hvem skal overtage forældremyndigheden?

Såfremt det alene er en af barnets forældre der går bort, vil forældremyndigheden som det klare udgangspunkt automatisk tilfalde barnet anden biologiske forældre.

Spørgsmålet om hvem der skal overtage forældremyndigheden ved dødsfald, opstår således primært, såfremt begge forældre går bort. Eller at barnet kun har en forælder. Det er desværre en udbredt misforståelse, at ansvaret ligger hos barnets gudfar eller gudmor, hvis barnet er døbt. Rollen som gudfar/-mor indebærer ingen juridiske forpligtelser.

Det er i stedet op til Familieretshuset at afgøre, hvem der skal tildeles forældremyndigheden.

Med et børnetestamente får du – eller I som forældre – indflydelse på, hvem der skal overtage forældremyndigheden for dit barn, hvis du/I går bort. Familieretshuset vil nemlig tage jeres ønske/ønsker med i betragtning ved sin afgørelse af, hvem der skal tildeles forældremyndigheden.

Familieretshuset er dog ikke er forpligtede til at følge jeres ønske. Hvis Familieretshuset vurderer, at en anden løsning vil være til barnets bedste, kan en anden løsning vælges.

 

Et børnetestamente kan afvæbne familiefejde

Opretter du et børnetestamente, vil du også hjælpe med til at afværge de potentielle konflikter i familien. De kan opstå i en allerede meget svær situation. Er det ikke er klart for alle, hvem der skal overtage ansvaret for dit barn? Hersker der tvivl hvorvidt forskellige opfattelser af barnets tarv? Så kan de interne diskussioner udløse en decideret familiefejde.

 

Sådan skriver du et børnetestamente

Selvom det kan være hårdt at forholde sig til lige nu, kan det altså vise sig at være en værdifuld investering at skrive et børnetestamente. Og faktisk er det slet ikke så omstændeligt. Et børnetestamente er nemlig ikke underlagt juridiske krav, som andre testamenter er. Læs mere om de forskellige typer af testamenter.

Vil du skrive et børnetestamente, kan du ganske enkelt vælge et almindeligt stykke papir og notere, hvem du ønsker, at der skal overtage forældremyndigheden og værgemålet over dit barn. Du skal huske at angive datoen, din underskrift og bede to personer underskrive som vitterlighedsvidner. Ulempen ved denne fremgangsmåde er dog, at du ikke kan være sikker på, at dokumentet kommer frem i lyset, når du er gået bort. Du ved måske kun selv, at det eksisterer. Det kan også være, at de personer, som ved, at du har oprettet børnetestamentet, ikke kan finde dokumentet i dit dødsbo.

Vi anbefaler derfor altid, at man opretter et børnetestamente i almindelig testamentsform og således underskriver det hos notaren i retten. På dem måde kan retten herefter opbevare en kopi af børnetestamentet. Når du går bort, vil testamentet derfor automatisk komme frem i retten. Således vil Familieretshuset få oplysning om, at du har oprettet et børnetestamente.

 

Hvad skal du tage højde for?

Det er altid en god idé at uddybe dit valg af personer. Selvom du skriver et børnetestamente, er det ikke udelukkende dine ønsker, der vil afgøre udfaldet.

Herudover er det følgelig vigtigt at have for øje, at barnets egne ønsker også vil blive tillagt betydelig vægt i Familieretshusets vurdering. Specielt hvis barnet er fyldt 12 år, da barnet så oftest vurderes moden til selv at kunne udtale sig om, hvad der er bedst.

Hvis barnet har en anden biologisk forælder, skal du naturligvis også tage højde for, at forældremyndigheden næsten altid vil tilfalde ham eller hende.

For dig, der er skilt

Lever du alene med dit barn, og ønsker du ikke, at den biologiske mor/far skal overtage forældremyndigheden, er det især vigtigt, at du begrunder, hvorfor den biologiske mor/far ikke er egnet. Derudover skal du angive hvem, der i stedet skal overtage forældremyndigheden. På den måde kan Familieretshuset få indblik i din holdning og inddrage dine ønsker i den samlede vurdering.

For jer, der lever sammen

Et børnetestamente er også relevant for jer, der lever sammen som biologiske forældre. Dette gælder både, hvis I skulle omkomme på samme tid, eller hvis I har særlige ønsker til, hvem der skal give jeres barn en tryg og omsorgsfuld opvækst. Hos Testamente.dk opfordrer vi altid til, at I tager en uddybende snak med de personer, I vælger til at overtage forældremyndigheden. Det er et stort og betydningsfuldt ansvar, og I bør derfor være enige om, at begge parter er indforstået med rollerne.

Sammenhængende eller separat testamente

Når du laver et børnetestamente, kan du enten gøre det som et selvstændigt dokument, eller i forbindelse med at du opretter et andet testamente om arv og fordeling af økonomiske goder. Du kan læse mere om de generelle arveforhold her.

Vil du også oprette andre testamenter, kan du overveje at testamentere en del af dit økonomiske overskud til de personer, som overtager forældremyndigheden. På den måde kan du reducere de økonomiske omkostninger i forbindelse med at tage sig af et eller flere børn.

 

Et gyldigt børnetestamente

Noget af det vigtigste, når du laver et børnetestamente, er at sikre sig, at Familieretshuset og de relevante parter kender til eksistensen af det pågældende børnetestamente. Dette kan du gøre på to forskellige måder. Vi anbefaler som nævnt ovenfor, at du opbevarer børnestatementet hos en notar i retten, som er den person, der opretter og underskriver andre typer af testamenter. Det koster et mindre beløb at opbevare dokumentet hos en notar. Til gengæld har du garanti for, at dit børnetestamente vil blive bekendtgjort.

En anden måde er at give børnetestamentet til de personer, som I ønsker skal overtage forældremyndigheden. I så fald er det op til de personer at fremvise børnetestamentet til Familieretshuset, hvis det skulle blive relevant.

 

Hvis du fortryder et børnetestamente

Står du senere i en situation, hvor dine ønsker for dit barns fremtid har ændret sig, eller du på anden måde fortryder det børnetestamente, du har skrevet, kan du til enhver tid tilbagekalde det. Er børnetestamentet opbevaret hos en notar, skal det tilbagekaldes og eventuelt erstattes af et nyt. Har du i stedet givet dokumentet til de personer, der skal overtage myndigheden, kan du blot rive papiret i stykker og oprette et nyt. Du bør dog altid huske at orientere de relevante parter om dine ændrede ønsker.


Få hjælp til at lave et børnetestamente

Savner du hjælp eller rådgivning i processen, står vi altid klar til at hjælpe. Hos Testamente.dk har vi stor erfaring med at udfærdige både børnetestamente og andre former for testamenter. Vi kan hurtigt afdække, hvilke særlige forhold du skal være opmærksom på. Vi ved også, at det er svær situation at forholde sig til, så vi gør det hele så enkelt og gennemskueligt for dig som muligt. På den måde vil du med blot en lille indsats kunne skabe de bedste rammer for dit barn. Både nu og i de næste mange år fremover.

Få en gratis vurdering af dine behov for testamente og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig hér.