Demens og testamente

Det er meningen, at et testamente skal være arveladerens hjælp til de efterladte. Arveladeren er den person, som uddeler sin arv til sin arving. De efterladte behøver og skal således ikke tage stilling til beslutninger, der allerede er taget i testamentet. Testamenter har derfor både stor betydning for både afdøde og efterladte. Testamentet sikrer netop arveladers vilje, og sikrer ligeledes afklaring for de efterladte.

Der kan dog opstå den ulykkelige situation, at den person, som skal afgive sin arv, lider af demens. Det kan i den situation være vanskeligt at fastslå, hvad personens egentlige vilje har været. Der er derfor også i arvelovens § 74 sikret, at et testamente bliver erklæret ugyldigt ved fornuftsmangel.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Kan demens medfører ugyldighed af testamente?
  2. Få oprettet dit testamente mens du er frisk
  3. Har du overvejet en fremtidsfuldmagt?

 

Kan demens medføre ugyldighed af testamente?

Det giver særlig anledning til konflikt, når arvelader er dement og har oprettet testamente under sit sygdomsforløb. Er testamentets indhold arveladers egentlige vilje?

Efter arvelovens § 74 kan et testamente blive erklæret ugyldigt, hvis arveladeren ved oprettelsen af testamentet led af svær demens.

For at erklære testamentet ugyldigt, er det ikke tilstrækkeligt blot at dokumentere, at arveladeren led af demens ved testamentets oprettelse. Det skal nemlig godtgøres, at arveladeren, på grund af demens, har været ude af stand til at handle fornuftsmæssigt.

Den, der vil gøre gældende, at testator ikke var i stand til at fornuftsmæssigt at oprette testamente, har bevisbyrden herfor. Denne bevisbyrde kan være meget vanskelig at løfte, men det kan evt. ske ved en læge- og/eller hospitalsjournal eller lignende. Af betydning vil bl.a. være omstændighederne omkring oprettelsen, herunder testators optræden i tiden forud for oprettelsen, testamentets indhold, herunder om det er rimeligt begrundet i testators personlige, økonomiske og familiemæssige forhold samt indstilling og endelig motiverne bag oprettelsen Der skal i sådan situation meget til for at underkende testamentet og erklære det ugyldigt.

 

Få oprettet dit testamente imens du er frisk!

Som ovenfor beskrevet kan et sygdomsforløb som demens give anledning til konflikter og i værste tilfælde medføre testamentets ugyldighed. Vi anbefaler dig derfor, at du får oprettet dit testamente, imens du er sund og rask.

 

Har du overvejet en fremtidsfuldmagt?

Ingen ved, hvad fremtiden bringer, og det kan derfor være en god idé at tage højde for de mindre rare begivenheder i livet. Demenssygdom kan medføre, at du mister evnen til at træffe beslutninger selv. Det kan derfor være en god idé at oprette en fremtidsfuldmagt. Fremtidsfuldmagten bestemmer, hvem der skal varetage dine interesser, hvis du på grund af sygdom ikke selv er i stand hertil. Fremtidsfuldmagten skal oprettes, imens du er sund og rask, men træder først i kraft, hvis du bliver syg.

Skal vi hjælpe dig med testamentet?

Vi er en del af Advokatgruppen og er specialiseret inden for testamenter. Vi hjælper med den bedste løsning for dig efter dine ønsker. Kontakt os helt uforpligtende og få en snak med en af vores dygtige specialister, så din sidste vilje sker fyldest.