Fremtidsfuldmagter

Lov om fremtidsfuldmagter trådte i kraft den 1. september 2017.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad er en fremtidsfuldmagt? 
  2. Hvem kan være fremtidsfuldmægtige?
  3. Hvem bør overveje en fremtidsfuldmagt?
  4. Hvad omfatter fremtidsfuldmagten?
  5. Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?
  6. Hvornår træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et dokument, der giver andre ret til at disponere på dine vegne, hvis du i fremtiden bliver syg og derfor ikke længere selv er i stand til at varetage dine egne interesser. Fremtidsfuldmagten kan oprettes i dag, mens du er sund og rask, men den træder først i kraft den dag, du bliver syg.

Fremtidsfuldmagten er et privatretligt alternativ til det offentligretlige værgemål. Med fremtidsfuldmagten kan du selv vælge, hvem der skal varetage dine interesser i tilfælde af sygdom. Det står i modsætning til et værgemål, hvor Familieretshuset udpeger en værge samt bestemmer omfanget af værgemålet.

Der er flere fordele ved den nye ordning om fremtidsfuldmagter. Først og fremmest sikres det, at ordningen fungerer hensigtsmæssigt, ved at fremtidsfuldmagten skal vedkendes for en notar. På den måde sikres det, at du som fuldmagtsgiver er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Det sikres også, at du ikke har oprettet fuldmagten under pres fra andre.

Hvem kan være fremtidsfuldmægtige?

Du bestemmer selv, hvem du indsætter som fuldmægtig i din fremtidsfuldmagt, og du kan indsætte en eller flere personer som fuldmægtige. Når fremtidsfuldmagten træder i kraft, vil disse personer kunne repræsentere dig og handle på dine vegne.

Mange ønsker at indsætte deres nærmeste i fuldmagten, f.eks. en ægtefælle eller et barn. Med en fremtidsfuldmagt kan du altså sikre dig, at det er dine nærmeste, der varetager dine interesser, hvis du ikke længere selv er i stand til det.

Det er vigtigt, at du vælger en fuldmægtig, som har tillid til, da den fuldmægtige kan handle på dine vegne fra den dag, hvor fremtidsfuldmagten træder i kraft.

Hvis der indsættes mere end en fremtidsfuldmægtig, skal du være opmærksom på, om disse skal være sideordnede eller subsidiære. Den subsidiære fremtidsfuldmægtige får kun adgang til at disponere på dine vegne, hvis den primære fuldmægtige ikke længere kan være fuldmægtig.

Derudover er det også en god ide at tage stilling til, om den fuldmægtige skal kunne videregive fuldmagten til andre.

Hvem bør overveje en fremtidsfuldmagt?

Alle personer over 18 år kan oprette en fremtidsfuldmagt. Det er dog en betingelse, at du er i stand til at handle fornuftsmæssigt, og du kan derfor ikke oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du er under værgemål.

Det kan være relevant for alle at overveje en fremtidsfuldmagt, da alle kan rammes af sygdom eller ulykke, der gør dem ude af stand til at disponere på deres egne vegne.

Ordningen er særligt relevant i tilfælde af demens, idet fremtidsfuldmagten kan oprettes på et tidligt stadie, hvor den demensramte stadig er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Fremtidsfuldmagten træder så i kraft på det tidspunkt, hvor demenssygdommen er så fremskreden, at der er behov for, at en anden disponerer på vegne af den demensramte.

Hvis du allerede har oprettet en generalfuldmagt, vil den fortsat være gyldig. Det kan dog stadig være relevant for dig at oprette en fremtidsfuldmagt, da man som følge af lovreguleringen af fremtidsfuldmagter har en langt større sikkerhed for, at fuldmagten vil fungere efter hensigten.

Fremtidsfuldmagt til din virksomhed

Hvad omfatter fremtidsfuldmagten?

Fremtidsfuldmagten kan omfatte både dine økonomiske og personlige forhold. De økonomiske forhold vedrører f.eks. betalingsaftaler med banken, salg af fast ejendom osv. De personlige forhold kan dreje sig om adgangen til at søge offentlig støtte f.eks. hjemmehjælp.

Du kan vælge at begrænse fremtidsfuldmagten, så den kun omfatter enten dine økonomiske eller personlige forhold. Ved oprettelsen skal du derfor tage stilling til, hvad fremtidsfuldmagten skal omfatte.

 

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten skal oprettes i et digitalt register kaldet Fremtidsfuldmagtsregisteret, der kan tilgås via tinglysningssystemet. Du skal logge ind med NemID for at oprette fuldmagten, og den skal også underskrives digitalt.

Derefter skal du møde op hos en notar for at vedkende dig fremtidsfuldmagten. På domstol.dk kan du se, hvor den nærmeste notar er. Når du vedkender dig din fremtidsfuldmagt hos notaren, skal du betale et gebyr på 300 kr.

 

Hvornår træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Fremtidsfuldmagten er inaktiv indtil den dag, hvor du – måske – bliver syg og derfor er ude af stand til at varetage dine egne interesser.

Fremtidsfuldmagten sættes i kraft af Familieretshuse efter anmodning fra fuldmagtsgiveren eller den fremtidsfuldmægtige

Advokatgruppen er klar til at hjælpe

Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med oprettelsen af en fremtidsfuldmagt, eller hvis du er i tvivl, om du bør have en fremtidsfuldmagt, er du altid velkommen til at kontakte en af vores dygtige advokater, der står klar til at hjælpe dig videre.