Arv og gæld

Kan jeg forhindre, at det, som min arving arver fra mig, går til kreditorerne?

På denne side kan du lære mere om hvad du kan gøre for at dine arvinger får mest mulig glæde af din arv.

Hvis en af dine arvinger er svært forgældet, risikerer du, at det, som vedkommende måtte arve fra dig, vil gå direkte til din arvings kreditorer. Mens arvingen lever, kan en kreditor nemlig få direkte udlæg i arven. Det betyder også, at ved arvingens død vil kreditorerne have førsteret til den arvede formue, hvis denne stadig eksisterer.

Langt hen ad vejen kan man dog på forskellige måder undgå, at arven direkte skal gå til afbetaling af arvingens gæld. Herved kan formuen sikres, så dine kære i stedet kan få glæde af den. Du kan læse mere om udbetaling af arv her.

Herunder kan du blive klogere på, hvordan du kan beskytte arven efter dig mod din arvings kreditorer.

Din arving kan give arveafkald

Du kan bl.a. beskytte arven ved at sikre, at den forgældede arving slet ikke får arven udbetalt. Dette kan ske ved, at arvingen giver det, der kaldes et arveafkald. Ved et aktivt arveafkald mister arvingen retten til arven. Derfor vil hans eller hendes kreditorer naturligvis heller ikke have ret til den. Arvingen kan vælge at give arveafkaldet til fordel for sine egne børn, og på den måde ’’sende arven videre’’ til andre, der kan få glæde af den.

Det er vigtigt at give arveafkald, medens arvelader stadig er i live. Hvis du venter med at give arveafkald til efter arvelader er afgået ved døden, kan afkaldet ofte kræves omstødt af arvingens kreditorer. Vi vil altid råde dig til at søge rådgivning hos en advokat, inden der gives arveafkald.

Du kan testere (en del af) arven til en anden person

Du kan selv være med til at beslutte, hvor arven efter dig skal ende. Ønsker du ikke, at din formue skal gå direkte til din forgældede arvings kreditorer, kan du begrænse størrelsen af den arv, som pågældende arving får udbetalt fra dig. Dette skal ske ved testamente, hvor du f.eks. kan beslutte, at arven i stedet skal gå til den forgældede arvings børn.

Du skal dog være opmærksom på, at din ægtefælle og dit barn altid har krav på et minimumsbeløb af arven – deres såkaldte tvangsarv. I de situationer, hvor den forgældede arving er en af disse personer, kan du altså ikke testere hele deres arv til anden side.

Arven kan båndlægges

Man kan også vælge at båndlægge arven til den forgældede arving. Når arven er båndlagt, betyder det både, at arvingen ikke selv kan bruge frit af formuen, men også, at kreditorerne heller ikke kan gøre krav på den. Dette gælder så længe båndlæggende løber eller så længe arvingen lever.

Som udgangspunkt kan du båndlægge arven til din forgældede arving på livstid. Hvis der er tale om en tvangsarving – dvs. din ægtefælle eller dit barn – kan vedkommendes tvangsarv dog kun båndlægges indtil han eller hun fylder 25 år. En båndlæggelse ophører i alle omstændigheder ved arvingens død.

Når båndlæggelsen af den ene eller anden grund ophører, frigøres arven til arvingen eller til arvingens dødsbo. Herefter står den til rådighed for kreditorerne, hvis gælden stadig eksisterer på dette tidspunkt. Ved at båndlægge din arv, vil arvingens kreditorer altså før eller siden få adgang til formuen. Båndlæggelse er derfor i det lange løb ikke en sikker måde at beskytte arven på.

Hvordan vi kan hjælpe dig

Hos Advokatgruppen og herunder hos testamente.dk er vi specialiseret i at rådgive i Familieret. Med vores store erfaring kan vi altid hjælpe dig, uanset hvordan din familie er sammensat.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er I tvivl om, hvad der er den rette løsning i netop din situation. Du er altid velkommen til at udfylde kontaktformularen her på siden, så kontakter vi dig snarest muligt. Du må også meget gerne ringe til os på telefon 70 10 13 30. Har du brug for hjælp til andre sager, står vores kompetente og specialiserede team af advokater altid klar. Find deres kontaktinformation her.