Gavebrev

Et gavebrev bruges som dokumentation for den gave, der gives. Når der gives en gave, er det ikke nødvendigt med et gavebrev, dog kan et gavebrev være en sikkerhed for både gavegiveren og gavemodtageren. Du kan både bruge gavebrev ved gaver i form af genstande, men også hvis der gives et pengebeløb i gave. I gavebrevet kan du som gavegiver også fastslå, om gaven skal være særeje.

Et gavebrev kan også bruges som dokumentation over for SKAT. Det kan aftales i gavebrevet, hvem der evt. skal anmelde gaven til SKAT. Det kan også aftales, hvem der skal betale en eventuel gaveafgift. Gavebrevet bruges som regel ved større gaver, hvor der ikke er tale om almindelige ”lejlighedsgaver”.

Det er også en mulighed, at du fremfor at give en gave, laver et arveforskud. Du kan læse mere om arveforskud lige her. Heri kan du også læse om forskellen på et arveforskud og en gave.

Hvem kan modtage gaven?

Alle kan være gavemodtager i et gavebrev. I forhold til hvor meget gaveafgift, der evt. skal betales af gaven, er det relevant, hvem der er modtager.

I 2024 kan man give en afgiftsfri gave på 74.100 kr. til sit barn, og der skal betales gaveafgift for den del af gaven, der overstiger det beløb. Gaveafgiften er på 15% for gaver til børn.

Der er også fastsat regler for gaveafgift, hvis der gives gaver til stedbørn, børnebørn, stedforældre, forældre, bofæller, plejebørn osv. Hvis man giver gaver til andre end dem, der er fastsat regler for, skal gaven fastsættes som en indkomst i årsopgørelsen. Det er tilfældet ved søskende.

Gaver mellem ægtefæller er skatte- og afgiftsfri. Gaveafgiften er dermed forskellig afhængig af, hvem der modtager gaven.

Hvad bør et gavebrev indeholde?

Et gavebrev indeholder typisk en beskrivelse af gaven, som eksempelvis type af gave og størrelsen. En gave kan eksempelvis være en bil eller et større pengebeløb. I gavebrevet kan der bestemmes, om gaven er særeje. En gave kan nemlig være fuldstændigt særeje eller skilsmissesæreje. Derudover fastsætter gavebrevet også typisk de personlige oplysninger på både gavemodtageren og gavegiveren. Der fastsættes også typisk vilkår for gaven og gaveafgift. Formelt dateres og underskrives gavebrevet af både gavemodtageren og gavegiver. Gavebrevet er herefter gyldigt. Der er ingen krav til tinglysning eller lignende.

Hvorfor er et gavebrev en fordel?

Det er både en fordel for giver og modtager at lave et skriftligt gavebrev. Det er altså en dokumentation for, at der faktisk er givet en gave og at gaven eksempelvis ikke skal betragtes som et lån. Derudover er det også en fordel, at gavebrevet fastsætter vilkårene for gaven, eksempelvis hvem der skal betale gaveafgiften. Derudover er det en fordel, at det er fastslået på skrift, at gaven eksempelvis er særeje, og derfor ikke skal deles ved en eventuel skilsmisse.

Har du brug for hjælp?

Vores specialiserede familie- og arveretsadvokater står klar til at hjælpe dig med oprettelse af dit gavebrev.  Du kan til enhver tid kontakte os via vores kontaktformular her eller på telefon 70 10 13 30.