Nødtestamente

Livet er uforudsigeligt, og tilværelsen kan ændres fra det ene øjeblik til det andet, f.eks. konstatering af en alvorlig sygdom eller ved en ulykke. Der kan således opstå en situation, hvor der ikke er tid nok til at oprette et notar– eller vidnetestamente. Hvis hindringen skyldes sygdom (eller andet nødstilfælde), er der mulighed for at oprette et nødtestamente. Vi forsøger her at sætte dig ind i mulighederne for at oprette sådant et testamente, så din sidste vilje sker fyldest.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad er et nødtestamente?
  2. Hvad er kravene til et nødtestamente?
  3. Hvor lang tid gælder et nødtestamente?
  4. Kan mit nødtestamente erklæres ugyldigt?

 

Hvad er et nødtestamente?

Hvor der ikke er tid til at oprette et testamente grundet sygdom eller andet nødstilfælde, kan du oprette et nødtestamente. Det er bestemt arvelovens § 65, stk. 1. Har du ikke lang tid igen på grund af en alvorlig sygdom, kan du altså stadig nå at oprette et testamente. Et nødtestemente kan både omfatte fordelingen af dine ting og formue.

Dit sygdomsforløb skal være så alvorligt, at du med rette føler, at døden kan indtræde når som helst. Det kan eksempelvis være i forbindelse med en blodprop eller umiddelbart før en stor operation.

 

Hvad er kravene til et nødtestamente?

Der er ingen formkrav til et nødtestamente. Det betyder, at du på hvilken som helst måde kan tilkendegive dit ønske om testamente. Du kan således udtrykke dig på eksempelvis sms, telefonsvarer eller e-mail, blot så længe din tilkendegivelse er et udtryk for en testamentarisk disposition.

 

Hvor lang tid gælder et nødtestamente?

Som der ligger i ordet ”nødtestamente”, kan et sådant kun oprettes i en nødsituation. Det er derfor bestemt i arvelovens § 65, stk. 2, at et nødtestamente automatisk bortfalder efter 3 måneder efter, at der ikke længere har været nogen hindring for at oprette et vidne– eller notartestamente.

Kan mit nødtestamente erklæres ugyldigt?

Omstændighederne ved denne type testamente er usædvanlige. Af denne grund skal et nødtestamente også opfylde visse krav for at være gyldigt. Efter arvelovens § 72 er et nødtestamente er ugyldigt, hvis

  • det ikke kan anses for sikkert, at testamentet er udtryk for din beslutning og er oprettet af dig, eller
  • det må antages, at du ikke var i stand til fornuftmæssigt at oprette testamentet

Der må ifølge lovens motiver ikke stilles for strenge krav til denne bevisbyrde.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at sådant et testamente er en meget usikker måde at oprette et testamente, og Advokatgruppen anbefaler derfor, at nødtestamentet erstattes med et ”almindeligt” vidne– eller notartestamente, straks dette er muligt.

Vi står klar til at hjælpe dig!

Vores advokater er en del af Advokatgruppen og er specialister inden for testamenter. Vi står klar til at hjælpe med den bedste løsning for dig, så vi sammen sikrer, at din sidste vilje sker fyldest. Kontakt en af vores advokater for en uforpligtende samtale om din situation.