Pensionsudbetalinger ved dødsfald

Ved et dødsfald vil der ofte komme et beløb fra afdødes pensionsordninger til udbetaling. Som udgangspunkt vil en sådan udbetaling ske udenom dødsboet. Det betyder, at det udbetalte beløb ikke nødvendigvis fordeles på samme måde, som den øvrige arv efter afdøde.

Selvom pensionsudbetalingen sker udenom boet, skal der stadig betales en boafgift og skat af de modtagne pensioner. Såfremt det er afdødes ægtefælle, som udbetalingen sker til, skal der dog ikke betales boafgift, idet ægtefællen er afgiftsfritaget.

Kontakt os i dag

Kontakt os allerede i dag og få specialiseret hjælp til at sikre dine nærmeste, når du er gået bort. Du kan udfylde vores kontaktformular her på siden eller ringe alle ugens hverdage på 70 10 13 30.

Hvem får min pension, når jeg dør?

Som nævnt ovenfor vil udbetalinger fra pensionsordninger som udgangspunkt ikke indgå i dødsboet. Dette betyder, at disse midler ikke vil fordeles efter dit eventuelle testamente eller efter arvelovens regler om arvens fordeling, når du dør. I stedet vil midlerne udbetales til den eller de personer, der er begunstiget i din pensionsaftale.

Udgangspunktet: De nærmeste pårørende

Hvis du ikke aktivt selv har indsat bestemte navngivne personer som begunstigede, vil udgangspunktet i de fleste pensionsaftaler være, at pensionerne tilfalder dine nærmeste pårørende. Hvem denne personkreds dækker over, og i hvilken rækkefølge de har ret til at arve pensionerne, er fastsat ved lov.

De nærmeste pårørende vil efter udgangspunktet være følgende personer i denne specifikke rækkefølge:

pensionsudbetalinger advokathjælp arv og testamente advokatgruppen testamente.dk aarhus horsens fredericia

Rækkefølgen skal forstås således, at en prioritetsgruppe alene arver, hvis der ikke er personer i foranstående gruppe(r). Det betyder f.eks., at dine børn alene arver pensionerne, hvis du hverken efterlader dig en levende ægtefælle/registreret partner eller en samlever.

Fravigelse af udgangspunktet: Vælg selv, hvem der skal begunstiges

Ønsker du at ændre udgangspunktet ift. hvem, der skal begunstiges i pensionsaftalen, skal du kontakte dit pensionsselskab med henblik på at få ændret begunstigelsesklausulen. Sådanne ændringer skal nemlig ske direkte i pensionsaftalen, og det er derfor ikke muligt at tage stilling til dette i et testamente.

Få rådgivning om pensioner og arv – første, indledende samtale er altid gratis

I stedet for at ændre begunstigelsesklausulen i pensionsaftalen til fordel for en eller flere navngivne personer, kan du også vælge at anføre, at udbetalinger fra pensionen skal indgå i dødsboet. Gør du dette, vil udbetalingen fordeles i henhold til dit testamente eller i henhold til arveloven. Det er dog vigtigt, at du søger rådgivning herom forinden, da det ofte vil være en fordel rent skatte- og afgiftsmæssigt, at pensionsudbetalingen sker udenom dit dødsbo. Omvendt kan der være nogle situationer, hvor det giver bedst mening, at udbetalingen går ind i dit dødsbo. Med andre ord er hver situation forskellige, hvorfor det er vigtigt, at du søger rådgivning, inden du træffer et valg.

Du kan med fordel kontakte en af vores specialiserede advokaterne bag Testamente.dk, såfremt du har brug for rådgivning vedr. dine pensionsudbetalinger, eller hvis du har andre familie- eller arveretlige spørgsmål. Første henvendelse er altid gratis og uforpligtende. Udfyld vores kontaktformular her. Du har også mulighed for at ringe til vores hovedkontor i Horsens alle ugens hverdage på 70 10 13 30. Husk, den første indledende samtale er altid gratis.