Særeje

Hvis du som arvelader ikke tager stilling i dit testamente, vil dine arvingers arv indgå i den almindelige delingsformue med en eventuel ægtefælle. Medmindre arvingen og den pågældende ægtefælle selv opretter en ægtepagt. Konsekvensen heraf er, at arvingen skal aflevere halvdelen til sin ægtefælle eller dennes dødsbo i tilfælde af separation, skilsmisse eller ægtefællens død.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Hvad er særeje?
 2. Typer af særeje
 3. Ægtefæller

 

Hvad er særeje?

Rigtig mange arveladere har et stort ønske om at sikre, at arven ikke skal deles med en eventuel ægtefælle i tilfælde af separation eller skilsmisse. Det kan sikres ved at nævne i testamentet, at arven skal være særeje.

En særejebestemmelse vil også være gyldig, selv om arven kommer til udbetaling på et tidspunkt, der ligger før arvingens indgåelse af ægteskab.

 

Typer af særeje

 • Fuldstændigt særeje
  Bestemmer du, at dine arvingers arv skal være fuldstændigt særeje, vil arven være særeje både ved separation, skilsmisse og død. Dør arvingen før sin ægtefælle, vil arven være særeje. Det betyder, at den længstlevende ikke har mulighed for at sidde i uskiftet bo. Dette er vigtigt at holde sig for øje ved valg af særejeform.
 • Skilsmissesæreje
  Et skilsmissesæreje betyder, at arven vil være særeje i tilfælde af separation eller skilsmisse. Den vil derimod indgå i delingsformuen i tilfælde af død – uanset hvem der dør først.
 • Kombinationssæreje
  Kombinationssæreje er, som ordet antyder, en kombination af et fuldstændigt særeje og et skilsmissesæreje, sådan at arven vil være særeje ved separation eller skilsmisse og fuldstændigt særeje ved død, men kun hvis en bestemt af ægtefællerne dør først.

 

Ægtefæller

Du kan vælge, at arven skal være fuldstændigt særeje for din arving, hvis han/hun overlever sin ægtefælle. Men den skal være delingsformue, hvis din arving dør før sin ægtefælle, så giver det den fordel, at din arving som længstlevende ikke skal dele arven med dødsboet. Dermed skal arven ikke deles med det samme, med eventuelle andre arvinger eller kreditorer. Samtidigt vil arvingen forlods modtage ½ af boets værdi, inden der fordeles arv. At arven indgår i  delingsformuen, hvis arvingen dør før sin ægtefælle, sikrer, at ægtefællen ikke afskæres fra at sidde i uskiftet bo.

Har du brug for hjælp?

Vi er en del af Advokatgruppen, og kan derfor rådgive dig med stor erfaring. Vi kan også kombinere rådgivningen med andre emner inden for familieret, men også inden for andre retsområder.

Vi er mere end 50 kvalificerede medarbejder, og vi har eksperter inden for selskabsret, erstatning, strafferet, boligkøb, tungvognsbranchen, arbejdsret, og flere områder. Hold dig ikke tilbage med at kontakte os.