At donere sin arv til velgørenhed

Mange kontakter os for at få oprettet et testamente, fordi de har arvinger, som ikke er i den nærmeste familie, eller fordi de skal betale en høj bo- og tillægsafgift. I et testamente kan du bestemme, at 30 % af din arv skal gå til en velgørende forening. På den måde tilgodeser du dine arvinger.

Ifølge de nuværende arveregler kan dine arvingerende med at betale op til 36,25 % af arven i bo- og tillægsafgift til staten. Dette er tilfældet, hvis dine arvinger ikke er din ægtefælle, forældre, børn, børnebørn osv. Det betyder altså, at hvis det er din kusine, som skal arve efter dig, er kusinen ikke omfattet af de lempeligere afgiftsregler for den ”nærmeste familie”. Dermed skal din kusine betale den høje bo- og tillægsafgift på i alt 36,25 % af arven.

Det kan umiddelbart virke som en stor del af arven, som du ikke bestemmer over. Mange vælger derfor at donere en del af deres arv til et velgørende formål for at omgå denne afgiftsregel.

Hvad er 30 %-reglen?

Ved at donere 30 % af din arv til en velgørende forening, har du nemlig mulighed for at give dine arvinger en større nettoarv. Nettoarv er den arv, som bliver udbetalt. Du har dermed mulighed for både at støtte en velgørende forening OG sikre, at dine arvinger skal betale mindre i bo- og tillægsafgift.

Hvis du ønsker at give mest muligt til dine arvinger og samtidigt betale mindst muligt i bo- og tillægsafgift, så læs nærmere herom straks nedenfor, hvor vi har beskrevet, hvornår 30 %-reglen kan være en fordel for dig.

Er arv til en velgørende forening en god idé for dig?

Hvor meget bo- og tillægsafgift din arving skal betale, afhænger af, hvilken relation din arving har til dig.

 1. Ægtefæller og registrerede partnere betaler 0 % i boafgift
 2. Børn, børnebørn og samlevere i mere end to år betaler 15 % i boafgift
 3. Alle andre, såsom fætre, kusiner, søskende, niecer, nevøer, venner osv. betaler 36,25 % i bo- og tillægsafgift
 4. Velgørende foreninger betaler 0 % i boafgift

Det er altså kun, hvis en arving i gruppe C (ovenfor) skal arve, at det er relevant at gøre brug af 30 %-reglen. Det er nemlig dem, som betaler den høje afgift på 36,25 %. Er du barnløs eller uden partner, kan det derfor være smart for dig at bruge 30 %-reglen.

Er du i tvivl om, hvad den rigtige løsning er for dig, er du velkommen til gratis at kontakte os.

Hvordan virker 30 %-reglen?

Velgørende foreninger betaler ikke bo- eller tillægsafgift. Donerer du 30 % af din arv til en velgørende forening, så kan du få den velgørende forening til at betale bo- og tillægsafgiften af de resterende 70 % af arven, som din arving skal modtage.

 • Bo- og tillægsafgiften af arvingens arv bliver betalt af foreningen med en del af de 30 %, som du har doneret
 • Dermed modtager den velgørende forening ”kun” 30 % af arven fratrukket afgiften
 • Din arving modtager derimod 70 % af arven fuldstændig afgiftsfrit.

Dette illustreres bedst med et eksempel.

Eksempel 1: Uden brug af 30 %-reglen

Din kusine, Emma, skal arve 1.000.000,00 kr. efter dig. Som kusine skal Emma betale 36,25 % i bo- og tillægsafgift. Her i eksemplet er boafgiften regnet med bundfradraget gældende for 2024.

 • Emma skal arve 1.000.000,00 kr. (brutto)
 • Når boafgiften på 15 % beregnes, fratrækkes først et bundfradrag på 333.100,00 kr. (2024-sats).
 • Dermed skal boafgiften på 15 % beregnes af beløbet 666.900,00 kr. Boafgiften er dermed 100.035,00 kr.
 • Herefter skal tillægsafgiften beregnes. Tillægsafgiften er på 25 %. Denne beregnes af den samlede arv – fratrukket boafgiften på 15 %. Ift. tillægsafgiften er der ikke noget bundfradrag. Således beregnes tillægsafgiften på 25 % af beløbet 899.965,00 kr. Tillægsafgiften er dermed på kr. 224.991,25 kr.
 • Emma skal dermed i alt betale bo- og tillægsafgift på 325.026,25 kr.

Emma får dermed en nettoarv på 674.973,75 kr.

Til illustration:

Uden brug af 30%- reglen, Boafgift, Tillægsafgift, Nettoarv, Arv
Uden brug af 30%-reglen

Eksempel 2: Med brug af 30 % reglen

Din kusine, Emma skal i henhold til dit testamente arve 70 % af den samlede arv på 1.000.000,00 kr. (dvs. 700.000,00). Den velgørende forening skal i henhold til dit testamente arve de resterende 30 % af arven (dvs. 300.000,00) mod at afholde samtlige bo- og tillægsafgifter for Emmas del af arven, så Emma netto arver 700.000,00 kr.

 • Emma får 700.000,00 kr. i nettoarv
 • Der skal dog stadig betales bo- og tillægsafgift for Emmas del af arven (denne afholdes af foreningen).
 • Når boafgiften på 15 % beregnes, fratrækkes først bundfradraget på 333.100,00 kr. (2024-sats). Dermed skal boafgiften på 15 % beregnes af beløbet 366.900,00 kr. Boafgiften er dermed på 55.035,00 kr.
 • Herefter skal tillægsafgiften beregnes. Tillægsafgiften er på 25 %. Denne beregnes af den samlede arv til Emma – fratrukket boafgiften på 15 %. Ift. tillægsafgiften er der ikke noget bundfradrag. Således beregnes tillægsafgiften på 25 % af beløbet 644.965,00 kr. Tillægsafgiften er dermed på kr. 161.241,00 kr.
 • Således er bo- og tillægsafgiften på Emmas del af arven i alt 216.276,00 kr.
 • Der skal ikke betales bo- og tillægsafgift af foreningens andel af arven.
 • Det er bestemt i testamentet, at foreningen skal betale Emmas bo- og tillægsafgift. Dermed skal bo- og tillægsafgiften på i alt 216.276,25 kr. fratrækkes foreningens arv på 300.000,00 kr. Dermed modtager foreningen i alt 83.723,75 kr. i nettoarv.
 • Emma skal dog fortsat arve netto 700.000,00.

Emma modtager dermed 25.026,25 kr. mere i dette eksempel ift. eksempel 1, hvor hun arvede hele arven, men hvor hun selv skulle betale boafgiften.

Til illustration:

Ved brug af 30% reglen, velgørenhed, boafgift, tillægsafgift. nettoarv, arv, velgørende forening,
Ved brug af 30%- reglen

Hvordan benytter jeg 30 %-reglen?

Hvis du ønsker at benytte dig af 30 %-reglen, så er det vigtigt, at det er skrevet rigtigt ind i dit testamente. For at sikre at dit testamente bliver, som du ønsker det, kan du med fordel kontakte os. Så kan vi hjælpe dig med at oprette dit testamente på den helt rigtige måde.

For arvinger der kun betaler 15% i afgift

Det også være relevant at støtte en velgørende forening, hvis din arv er på over 2,5 mio. kr., og du ønsker at begunstige dine børn, eller samlever (gruppe B). Du kan også her opnå samme fordel, og dermed betale mindre i afgift. Kontakt os for nærmere rådgivning herom.

 

Hvilken velgørende forening kan jeg støtte?

Du kan støtte langt de fleste velgørende foreninger ved brug af 30 %-reglen. Det er dog vigtigt, at du sikrer dig, at den velgørende forening du ønsker at støtte, ikke skal betale afgift. På Skats hjemmeside kan du se en liste over foreninger, der er fritaget for at betale afgift.

Selvom foreningen ikke står på listen, kan du også søge om en konkret afgiftsfritagelse for den forening, som du ønsker at begunstige i dit testamente.

Lad os rådgive dig om, hvordan du bedst donerer din arv til velgørende formål

Vi har mange års erfaring med at hjælpe vores klienter med oprettelse af testamenter. Vi oplever ofte, at vores klienter vil testamentere til fordel for velgørende foreninger, og du kan derfor trygt lade os hjælpe dig med dit testamente. Som en del af Advokatgruppen har vi været eksperter i oprettelse af testamenter siden 1987.


 

Det gode testamente advokatgruppen testamente.dk

PRESSEMEDDELSE d. 3. januar, 2019. Det Gode Testamente.

Tendens: Hver sjette vil donere arv til velgørenhed

En undersøgelse fra Analyse Danmark viser, at 17 procent af danskerne er parate til at testamentere til velgørenhed. Med en ny kampagne vil Det Gode Testamente nu hjælpe udviklingen på vej.

Lige omkring en sjettedel af alle danskere er parate til at testamentere en del af deres arv til velgørende formål. Det kan fx være formål såsom naturbevarelse, dyrevelfærd, sygdomsbekæmpelse og hjælp til udsatte børn og voksne. Det viser en landsdækkende undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os70 10 13 30.

 1. Hvem donerer sin arv til velgørende formål?
 2. Tendens viser, at flere og flere donerer sin arv til velgørende formål

 

Hvem donerer sin arv til velgørende formål?

En af de danskere, der allerede har skrevet testamente og har valgt at tilgodese velgørende organisationer gennem arv, er 38-årige Chalotte Hildebrandt. Hun er IT-projektleder og mor til tre, og for hende har det været vigtigt at sikre børnene og øremærke en del af sin arv til særlige indsatser via testamentet.

”Jeg ved af erfaring, at man aldrig kan vide, hvornår livet tager en uventet og måske endelig drejning. Så for mig har det givet en ro at skrive testamente. Nu ved jeg, at mine børn er sikret bedst muligt, og samtidig har jeg sørget for, at mine økonomiske midler havner der, hvor jeg synes, de gavner bedst,” siger hun.

Resultaterne fra Analyse Danmark bliver taget godt imod hos de 33 velgørende organisationer i Det Gode Testamente, der sammen arbejder for at oplyse om muligheden for at tilgodese velgørende formål gennem arv.

”Traditionelt har testamentet været en beskeden kanal for donationer til velgørende organisationer, men nu mærker vi en stigende interesse for at gøre en forskel via testamentet, og det er en meget glædelig udvikling. Men det er vigtigt at sige, at der fortsat er stort behov for midler i det velgørende arbejde, og at hver en krone virkelig tæller,” siger Dorte Hee, der er projektleder i Det Gode Testamente.

 

Tendens viser, at flere og flere donerer sin arv til velgørende formål

Tendensen mod stigende testamentariske donationer bakkes op af tal fra brancheorganisationen for velgørende organisationer i Danmark, ISOBRO. Her viser indtægtsundersøgelsen fra 2017, at støtten fra arv er vokset med 15 procent siden 2013.

For at sætte skub i udviklingen går Det Gode Testamente nu i luften med en informationskampagne.

”Testamentet er fortsat et tabubelagt emne, og for mange er arv et rigtig svært område at tage stilling til. Vi mener, man skylder sig selv og sine omgivelser at være sat godt ind i sine muligheder, og derfor søsætter vi en kampagne, der blandt andet giver mulighed for gratis råd og vejledning fra en advokat,” siger Dorte Hee.

Lad os rådgive dig om, hvordan du donerer din arv til velgørende formål

Vi har mange års erfaring med at hjælpe vores klienter med testamenter. Vi oplever ofte, at vores klienter vil testamentere velgørende formål. Du kan derfor trygt lade os hjælpe dig med dit testamente. Som en del af Advokatgruppen har vi været eksperter i oprettelse af testamenter siden 1987.