Tilbagekaldelse eller ændring af et testamente

Her kan du læse om tilbagekaldelse og ændring af dit testamente.

Testamente.dk vil altid forsøge at fremtidssikre dit testamente bedst muligt, sådan at det tager højde for flest tænkelige fremtidige hændelser. Det kan for eksempel være, at du får et barn, at du bliver gift eller skilt.

Alligevel kan det ske, at du fortryder dit testamente og enten ønsker det ændret eller helt tilbagekaldt.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvornår kan man ikke tilbagekalde et testamente?
  2. Tilbagekaldelse af et gensidigt testamente
  3. Hvornår tilbagekaldes et testamente automatisk?

Hvornår kan man ikke tilbagekalde et testamente?

Det første du skal være opmærksom på i den forbindelse, er testamentets ordlyd. Det kan nemlig tænkes, at testamentet er gjort uigenkaldeligt, hvilket kort og godt betyder, at det ikke kan tilbagekaldes. En uigenkaldelighedsbestemmelse vil typisk være relevant i et gensidigt testamente, hvor den ene af parterne har særbørn. Hvis ægtefællerne i testamentet har bestemt, at den længstlevende skal arve mest muligt, kan ægtefællen med særbørn med en uigenkaldelighedsbestemmelse få sikkerhed for, at en del eller hele arven går tilbage til særbørnene, når længstlevende også er død. En uigenkaldelighedsbestemmelse er selvsagt meget byrdefuld. Det bør kun medtages, hvis den skønnes relevant, og det er sikret, at opretteren fuldt ud har forstået konsekvenserne heraf.

Efter vedtagelsen af den reviderede arvelov i 2008, kan et testamente ikke længere tilbagekaldes eller ændres helt formløst. Tilbagekaldelsen eller ændringen skal således opfylde samme formkrav som selve testamentet. I tråd med anbefalingen for oprettelsen af et testamente, bør du ændre eller tilbagekalde dit testamente via notaren.

Tilbagekaldelse af et gensidigt testamente

Såfremt du ønsker at tilbagekalde et gensidigt testamente, som du har oprettet med for eksempel din samlever eller ægtefælle, kræver tilbagekaldelsen også, at du giver den anden part meddelelse om tilbagekaldelsen. En sådan meddelelse bør altid af bevismæssige årsager ske ved anbefalet brev. Kravet om meddelelse gælder dog ikke, hvis det af særlige grunde er udelukket. For eksempel fordi den anden part er forsvundet eller ude af stand til at forstå tilbagekaldelsen.

Hvornår tilbagekaldes et testamente automatisk?

Ifølge den nugældende arvelov anses et gensidigt testamente automatisk for at være tilbagekaldt i forbindelse med separation eller skilsmisse, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, og bestemmelsen antages også at finde anvendelse i forhold til ugifte samlevende, selv om det ikke udtrykkeligt er nævnt i loven. Såfremt testamentets ordlyd ikke nævner noget om, hvad der skal ske i tilfælde af separation/skilsmisse eller samlivsophævelse, bør man dog altid tilbagekalde et testamente via notaren, sådan at man ikke risikerer nogen tvivl senere hen.

Har du brug for hjælp til at få tilbagekaldt eller ændret dit testamente?

Vi kan med garanti rådgive dig, hvis du har brug for hjælp til tilbagekaldelse eller ændring af dit testamente.
Hvis du har brug for at få ændret noget i forhold til din virksomhed, har vi flere specialister inden for selskabsret.