Tilbagekaldelse eller ændring af et testamente

Læs med herunder for at få mere information om tilbagekaldelse og ændring af dit testamente.

Hos Testamente.dk vil vi altid forsøge at fremtidssikre dit testamente bedst muligt, således at testamentet tager højde for flest mulige fremtidige scenarier, som du kan komme til at opleve igennem dit liv. Det kan for eksempel være, at du får et barn, du bliver gift eller skilt og der er derfor taget stilling til disse fremtidige scenarier i dit testamente, skulle det blive aktuelt.

Alligevel kan det være, at du fortryder dit testamente og enten ønsker det ændret eller helt tilbagekaldt. Det er altid en god ide at opdatere dit testamente, hvis der sker forandringer i dit liv, særligt hvis det er store forandring, der vil få indflydelse på din arv.

Herunder finder du en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål til ændring eller tilbagekaldelse af dit testamente, så er du altid meget velkommen til at ringe til os på telefon 70 10 13 30.

Kan jeg tilbagekalde eller ændre mit testamente?

Som udgangspunkt kan du tilbagekalde og ændre et testamente. Du kan ændre et testamente ved at oprette et tillæg, det kaldes også en kodicil. Tillægget bruges blandt andet til små ændringer, eksempelvis ændring af et navn.

Har du brug for at lave større rettelser til dit testamente, kan du også vælge helt at tilbagekalde det. Det kan du gøre ved at oprette et nyt testamente, hvori du skriver, at det eksisterende testamente tilbagekaldes. Tilbagekaldelse kan ske helt eller delvist.

Ligesom da du oprettede dit eksisterende testamente, så skal tillægget eller det nye testamente underskrives foran en notar eller som vidnetestamente for at træde i kraft.

Hvornår kan man ikke tilbagekalde et testamente?

Det første du skal være opmærksom på i den forbindelse, er testamentets ordlyd. Det kan nemlig tænkes, at testamentet er gjort uigenkaldeligt, hvilket kort og godt betyder, at det ikke kan tilbagekaldes. En uigenkaldelighedsbestemmelse vil typisk være relevant i et gensidigt testamente, hvor den ene af parterne har særbørn. Hvis ægtefællerne i testamentet har bestemt, at den længstlevende skal arve mest muligt, kan ægtefællen med særbørn med en uigenkaldelighedsbestemmelse få sikkerhed for, at en del eller hele arven går tilbage til særbørnene, når længstlevende også er død. En uigenkaldelighedsbestemmelse er meget byrdefuld. Det bør kun medtages, hvis den skønnes at være relevant, og det er sikret, at opretteren fuldt ud har forstået konsekvenserne heraf.

Efter vedtagelsen af den reviderede arvelov i 2008, kan et testamente ikke længere tilbagekaldes eller ændres helt formløst. Tilbagekaldelsen eller ændringen skal således opfylde samme formkrav som selve testamentet. I tråd med anbefalingen for oprettelsen af et testamente, bør du ændre eller tilbagekalde dit testamente via notaren.

Tilbagekaldelse af et gensidigt testamente

Såfremt du ønsker at tilbagekalde et gensidigt testamente, som du har oprettet med for eksempel din samlever eller ægtefælle, kræver tilbagekaldelsen også, at du giver den anden part meddelelse om tilbagekaldelsen. En sådan meddelelse bør altid af bevismæssige årsager ske ved anbefalet brev. Kravet om meddelelse gælder dog ikke, hvis det af særlige grunde er udelukket. For eksempel fordi den anden part er forsvundet eller ude af stand til at forstå tilbagekaldelsen.

Hvornår tilbagekaldes et testamente automatisk?

Ifølge den nugældende arvelov anses et gensidigt testamente automatisk for at være tilbagekaldt i forbindelse med separation eller skilsmisse, medmindre særlige omstændigheder taler herfor. Det samme gælder i forhold til ugifte samlevende.
Testamentet er nemlig kun tilbagekaldt, hvor samlivsophævelsen sker på baggrund af uoverensstemmelser. Det betyder, at testamentet bevarer sine retsvirkninger, selv om parterne fx på grund af arbejds- eller uddannelsesmæssige forhold midlertidigt ophører med at have fælles bopæl, eller hvis den ene af parterne må flytte på plejehjem.
Det samme kan gøre sig gældende, hvis man efter samlivsophævelsen/skilsmissen bevarer en god relation og kontakt til hinanden. Her kan man være  i en situation med ”særlige omstændigheder”, og testamentet derfor vil blive opretholdt, hvis det ikke aktivt tilbagekaldes.

Såfremt testamentets ordlyd ikke nævner noget om, hvad der skal ske i tilfælde af separation/skilsmisse eller samlivsophævelse, bør man dog altid tilbagekalde et testamente via notaren, så man ikke risikerer nogen tvivl senere hen.

Har du brug for hjælp til at få tilbagekaldt eller ændret dit testamente?

Vi kan med garanti rådgive dig, hvis du har brug for hjælp til tilbagekaldelse eller ændring af dit testamente. Udfyld kontaktformularen på siden her eller her. Vi kontakter dig senest to hverdage efter vi har modtaget din udfyldte kontaktformular. Vi har siden 1987 kommunikeret Ret Ligetil og har stor erfaring med arv og testamenter. Hos testamente.dk er du i trygge hænder og vi er med dig hele vejen i forbindelse med både oprettelse, ændring og/eller tilbagekaldelse af dit testamente. Ring i dag på telefon 70 10 13 30 for at få en indledende, uforpligtende samtale om din situation.

 

Ofte stillede spørgsmål

Det er muligt at ændre sit testamente enten ved tilbagekaldelse eller ved at oprette et tillæg. Et tillæg er oplagt ved mindre rettelser, mens en tilbagekaldelse og oprettelse af nyt testamente kan være nødvendigt ved større ændringer.
Et tillæg eller tilbagekaldelse af testamente sker på samme måde som da du oprettede dit oprindelige testamente.
Ønsker du at ændre dit testamente, kan du ringe til os på 70 10 13 30, for en gratis prisvurdering.
Er det oprindelige testamente underskrevet ved notaren, koster det 300 kr. (2024) i gebyr at få det tilbagekaldt, uanset om du erstatter det gamle med et nyt eller ej.
Ønsker du ikke længere, at dit testamente skal være gældende, kan du som udgangspunkt altid tilbagekalde det, medmindre der er bestemt andet i testamentet.
Sidder du i uskiftet bo kan du som udgangspunkt godt ændre dit testamente, for så vidt angår den del af boet, som falder i arv efter dig.
Det er udelukkende dig (og din partner, hvis I har skrevet fælles testamente), der kan ændre dit testamente.
Har du underskrevet dit testamente ved notaren, har de gemt den originale version af dokumentet. Du vil derfor kunne kontakte notaren i byretten og få dem til at be- eller afkræfte, om du allerede har oprettet et testamente.