Hvornår får jeg min arv udbetalt?

Når en af dine kære afgår ved døden, kan processen i forhold til udbetaling af arv virke voldsom og uoverskuelig. Mange spørgsmål melder sig. Alt fra at finde ud af, hvordan boet skal skiftes, til hvilke skatter og boafgifter der skal betales. Man kan derfor nemt miste overblikket i en svær tid.

Det hele kan virke uoverskueligt, og vi har derfor forsøgt at skabe et overblik over processen i et dødsbo nedenfor.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

Hvordan får jeg udbetalt min arv?

Før din arv kommer til udbetaling, skal du først igennem flere forskellige faser.

  1. Først skal du tage stilling til, hvordan boet overhovedet skal skiftes.
  2. Dernæst skal der laves en åbningsstatus og senere en boopgørelse.
  3. Derefter skal boopgørelsen godkendes af skifteretten og Skat.
  4. Til sidst skal der betales en eventuel skat og boafgift af arven, inden arven kan udbetales.

Idet ovenstående faser rent tidsmæssigt kan tage lang tid, er det i nogle tilfælde muligt at udlodde arven tidligere i beløbet.  Dette kaldes en acontoudlodning af arven.

De forskellige faser er beskrevet yderligere nedenfor. Hvis du har spørgsmål til processen, er du meget velkommen til ringe til os for en uforpligtende samtale på telefon 70 10 13 30.

Hvordan skal boet skiftes?

For at finde ud af hvordan din udbetaling af arv skal foregå, er det nødvendigt at kende skifteformen. Der findes forskellige former for skifte. Nedenstående skifteformer er de mest almindelige typer;

Et privat skifte betyder, at dødsboet behandles af arvingerne selv, evt. med bistand af en advokat, og dermed ikke en af skifteretten udpeget bobestyrer. Et privat skifte forudsætter bl.a., at alle arvinger er enige om, at boet skal skiftes privat, og at mindst én arving er solvent.

Et uskiftet bo er, når en længstlevende ægtefælle udskyder skiftet af den førstafdødes dødsbo. Det vil sige, at arven ikke udbetales til afdødes børn, før længstlevende ægtefælle skifter boet. Et skifte sker først, når længstlevende ægtefælle ønsker at skifte, hvis længstlevende ønsker at indgå i et nyt ægteskab, eller når længstlevende dør.

Skiftes boet som et bobestyrer-bo antages en advokat til at stå for skiftet.  Det kan både være en advokat, som afdøde i et testamente har udpeget som bobestyrer, eller en autoriseret bobestyrer, som skifteretten udpeger. Advokatgruppen har flere advokater, som er udnævnt autoriseret bobestyrer hos skifteretten, og vi kan derfor hjælpe dig med at komme trygt igennem den svære tid, og hjælpe dig med udbetaling af arv.

Herudover er der en række yderligere skifteformer, som du er velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger om.

Du kan også finde domstolenes oversigt over de forskellige skifteformer her.

Hvad er en åbningsstatus og en boopgørelse

En åbningsstatus er en foreløbig opgørelse over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen.  Den giver et foreløbigt overblik, før der laves en endelig boopgørelse senere i forløbet, når alle regninger m.v. er betalt.

I en boopgørelse indgår alle boets aktiver og passiver, herunder de indtægter og udgifter der har været i bobehandlingsperioden. Aktiver og passiver regnes sammen for at finde ud af, hvor meget den afdøde i alt ejede, og dermed hvad boets nettoformue er.

Både åbningsstatus og boopgørelse kan tidligst laves 8 uger efter dødsfaldet, da der skal indrykkes et proklama i Statstidende. Et proklama er en meddelelse om dødsfaldet, hvor alle der har krav mod den døde har 8 uger til at henvende sig for at anmelde sit krav i dødsboet

Eksempel

Skylder den afdøde f.eks. 5.000,00 kr. til en bank, kan de henvende sig, når de ser proklamaet i Stiftstidende. Dermed indgår de 5.000,00 kr. som et passiv i boopgørelsen, og banken får sine penge, når der i boet er sikkerhed for, at der er midler til at betale alle kreditorer

Når proklama-fristen på 8 uger er udløbet, bortfalder eventuelle krav fra de kreditorer der ikke har henvendt sig. Det er derfor først muligt at opgøre dødsboet endeligt, når de 8 uger er udløbet, da det først er på dette tidspunkt, at man med sikkerhed ved, hvilke krav der er i dødsboet.

Frister for åbningsstatus og boopgørelsen

Den seneste frist for, hvornår boet kan gøres op, afhænger af, hvilken form for skifte der bruges.

Ved uskiftet bo skal der senest 6 måneder efter dødsfaldet indsendes en formueopgørelse over boet til skifteretten. Herefter bliver boet udleveret til uskiftet bo, og der skal ikke indsendes yderligere opgørelser.

I et privat skifte skal åbningsstatus senest indsendes 6 måneder efter dødsfaldet, dog senest 2 måneder efter udleveringen af boet. Herefter skal boopgørelsen senest være indsendt et år efter, at boet er udleveret til privat skifte, dog senest 15 måneder efter dødsfaldet.

Skiftes boet ved bobestyrer, skal boopgørelsen senest indsendes 2 år efter dødsfaldet.

Boopgørelsen skal godkendes

Når boopgørelsen er udarbejdet og sendt til skifteretten og SKAT, skal den først godkendes, før der kan ske en udbetaling af arv.  Boopgørelsen godkendes af SKAT og skifteretten efter cirka 3 måneder.

Hvornår skal der betales boafgift?

Når boopgørelsen er blevet godkendt af Skat og skifteretten, udbetales arven. Dog skal boafgiften først betales. Skifteretten sørger for at beregne boafgiften. I bobestyrerboer beregner bobestyrer også boafgiften, som dog kan korrigeres af skifteretten.  Udover boafgift og evt. skat, skal der også betales retsafgift til skifteretten. Du kan se en liste over, hvor meget du skal betale på SKATs hjemmeside.

Når boafgiften, retsafgift og en eventuel skat er betalt, kan arven endelig udbetales til arvingerne.

Acontoudlodning af arv

Ønskes noget af arven udbetalt tidligere, kan en arving i nogle tilfælde have mulighed for at få en acontoudlodning af arven tidligere i forløbet. For at dette er muligt, skal alle arvinger være enige om det, ligesom der utvivlsomt skal være tilstrækkelige midler i boet til, at der kan udbetales en del af arven forlods. En acontoudlodning skal meddeles til skat senest 4 uger efter, at aconto-arven modtages. Hvis der udbetales en acontoudlodning af arven, skal det indgå i boopgørelsen.

Vi kan hjælpe dig udbetaling af arven – kontakt os i dag

Har du spørgsmål eller behov for rådgivning i forbindelse med udbetaling af arv, er du velkommen til at kontakte os. Vi er specialister indenfor arveret og har rådgivet herom siden 1987. Vores eksperter er klar til at guide dig hele vejen fra dødsfaldet, og indtil arven udbetales. Udfyld kontaktformularen her på siden for at blive ringet op gratis eller ring til os på 70 10 13 30 alle ugens hverdage.
Har du brug for et online eller fysisk møde med en af vores advokater, arrangerer vi også gerne dette.