Vedligeholdelse af gravsted

Et gravsted skal vedligeholdes. Ansvaret for vedligeholdelsen påhviler indehaveren af gravstedet. Indehaveren kaldes også gravstedsbrugeren. Der er forskellige løsninger omkring vedligeholdelse af et gravsted. Du kan have aftalt med de andre efterladte, hvem der står for vedligeholdelse. I kan have aftalt med kirken, at de står for vedligeholdelse af gravstedet. Det kan være fastsat i testamentet, at der skal afsættes penge til en vedligeholdelsesaftale, hvor kirkegården står for vedligeholdelsen.

Generelt om gravstedet

Der udstedes et gravstedsbrev eller et skøde, når man begynder at bruge et gravsted. Det fremgår heraf, hvem der er nedsat, og hvor lang tid man anser gravstedet for fredet. Normalt er fredningsperioden i mindst 20 år ved kister, og for en urne er det mindst 10 år. Man kan dog aftale at forlænge fredningsperioden, hvis man ønsker det.

Generelle regler for vedligeholdelse

Som udgangspunkt har du selv ansvaret for at passe et gravsted og undgå at den bliver formsøgt ved eksempelvis ukrudt. Hvis man forsømmer at vedligeholde et gravsted, kan man i værste tilfælde risikere, at det ryddes for beplantning og derefter belægges. Belægning kan ske med eksempelvis grus.
Hvis du som pårørende ikke har mulighed for at passe et gravsted, kan du lave en vedligeholdelsesaftale med kirkegården dækkende for fredningsperioden. I nogle tilfælde betaler man for vedligeholdelse samtidig med, at man erhverver gravstedet.

Testamentet

Man kan i et testamente vælge at skrive, at der af boets midler skal afsættes penge til en vedligeholdelsesaftale dækkende den for gravstedet gældende fredningsperiode. Det er en måde at sikre, at arvingerne ikke skal tage stilling til hvem og hvor lang tid vedligeholdelse af gravstedet skal ske. Arvingerne slipper på den måde for ansvaret med selv at stå for vedligeholdelsen.

Uenigheder

I nogle tilfælde opstår der uenighed om gravstedsretten. Sådanne uenigheder kan man løse ved eksempelvis mægling. Mægling foregår ved, at en upartisk tredjemand er med til at hjælpe jer med at løse jeres konflikter gennem kommunikation og/eller forhandling. Den upartiske tredjemand kan eksempelvis være en advokat, der er certificeret mediator.

En anden mulighed er at få skifteretten til at afgøre tvisten. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at skifterettens kompetence er begrænset til tvister opstået før, askeurnen er nedgravet. Hvis der er tale om flytning af allerede nedgravede askeurner, er det derimod kirkegårdsbestyrelsen, der kan træffe afgørelse.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp og mangler en advokat eller mediator til at løse din konflikt, så står Advokatgruppen klar til at hjælpe dig. Vores specialiserede advokater indenfor familie- og arveret vil meget gerne hjælpe dig. Vi står også klar med rådgivning om, hvordan du sikrer dine efterladte bedst muligt i tilfælde af din død. Dermed behøver du ikke bekymre dig om, hvad der skal ske, hvis der skulle ske dig noget. Vi står altid til rådighed, så hold dig ikke tilbage med at kontakte os. Find vores kontaktformular her.