Bør jeg oprette et testamente?

Før du kan tage stilling til dette meget vigtige spørgsmål, må du først gøre dig klart, hvem der arver dig, hvis du ikke foretager dig noget. Uden et testamente vil din arv blive fordelt efter arvelovens almindelige regler, hvilket er beskrevet her.

Kan du herefter konstatere, at din arv enten havner i de forkerte lommer eller måske i de rigtige men efter et forkert fordelingsprincip – ja, så har du behov for et testamente.

Faktisk har langt de fleste voksne danskere behov for et testamente, og mange ved det slet ikke.

Hvem arver, når man er gift?

Er du gift? Så tænker du måske, at du og din ægtefælle allerede er ”dækket ind” af loven. Men det er langt fra altid tilfældet. Er der børn i ægteskabet, vil ægtefællen efter den nugældende arvelov nemlig alene arve halvdelen af arven og børnene resten. Det stemmer sjældent overens med ægtefællernes behov og ønske. For de fleste er ønsket i første omgang at give hinanden mest muligt arv, sådan at den længstlevende kan blive i det fælles hjem og opretholde en sædvanlig levestandard.

Hvem arver, når man ikke er gift – men samboende?

For ugifte samlevende er behovet endnu større, idet der fortsat ikke er indført en legal arveret mellem samlevende. Det vil sige – uden et testamente arver din samlever intet!

Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Der kan også være andre grunde til at oprette et testamente end selve arvefordelingen, for eksempel hvis du ønsker at gøre dine arvingers arv efter dig til særeje, så den ikke skal deles med en eventuel ægtefælle i tilfælde af separation eller skilsmisse. Det kan også være, at du ønsker, at en af dine arvinger skal arve en bestemt ting, for eksempel dit sommerhus eller motorcykel.

Er du stadig i tvivl om dit behov for et testamente – så kontakt os for en vurdering. Det koster ikke noget.